Utrustning

Det finns tre texter om spelarens personliga utrustning på detta lajv:

  • Kläder fastställer de klädkrav som finns på lajvet. Texten ger också exempel på det slags kläder som spelarna i expeditionen kan tänkas ha. Orchgruppen har fått klädinstruktioner på de gruppspecifika sidorna.
  • Rustningar och vapen behandlar de krav som spelledningen ställer på alla rustningsdelar och vapen som används på lajvet. Texten ger också exempel på den rustning och de vapen du kan tänkas ha både som orch- och expeditionsspelare. Vidare finns det en del länkar till instruktioner hur man tillverkar olika rustningsdelar.
  • Övrig utrustning berättar om den övriga utrustningen som varje spelare måste ha med sig, t.ex. matkärl och sovgrejer. Listar också saker som kan vara bra att ha med sig.