För utländska lajvare

Anmälning och betalning av deltagaravgiften

Ifall du kommer från utlandet så anmäler du dig ändå precis som alla andra på anmälningssidan. Observera dock att när du betalar deltagaravgiften måste du använda IBAN-kontonumret samt BIC/SWIFT koden. Betalningsuppgifterna hittar du på denna sida.

Det bör noteras att utländska deltagare betalar samma deltagaravgift som medlemmar i Eloria. Är du medlem i Eloria och kommer från utlandet så är det ingen skilland i priset.

Vid frågor om anmälningen eller om roller så kan du ta kontakt med någon ur spelledningen.

Deltagande i workshoppar

Trots att du kommer till lajvet från utlandet så skulle det vara viktigt att i mån av möjlighet delta i de workshoppar som hålls. Detta gäller speciellt ifall du har anmält dig till orchgruppen. Någon möjlighet att ordna workshoppar utomlands kommer inte att finnas, men det är alltså heller inte obligatoriskt att delta i workshopparna.

Övernattning

Ifall du anländer någon dag på förhand för att delta i lajvet eller i någon workshop så försöker spelledningen i mån av möjlighet att hjälpa till med att ordna övernattningsmöjligheter hos övriga deltagare. Du kan själv också höra dig för om övernattningsmöjligheter via Elorias forum. Du kan registrera dig gratis på forumet. Du behöver inte vara en medlem i Eloria för att registrera dig.

Språk

Lajvets huvudspråk är svenska, men det är också möjligt att spela roller som talar andra språk på lajvet. Allt material på hemsidan och rollerna finns dock endast att tillgå på svenska. Vid frågor eller oklarheter går det att ta kontakt med spelledningen. Du kan även skicka in frågor på finska eller engelska.