Rustningar och vapen

Med ordet utrustning i denna text menar vi för enkelhetens skull endast rustningsdelar och lajvvapen.

Om utrustningskrav

För detta lajv finns två enkla huvudregler då det gäller utrustning:

 1. All utrustning skall kontrolleras av spelledningen innan lajvet.
 2. Egentillverkad utrustning måste följa nedan angivna specifikationer. Utrustning som inte följer specifikationerna får ej användas på lajvet.

Otillåtna rustningsdelar

Under detta lajv är det inte tillåtet att använda bröstplåt, ryggplåt, axelskydd, nackskydd eller hjälm som är konstruerade av metall. Detta för att undvika att samtliga deltagare behöver ha lajvvapen avsedda för strid med metallrustning.

Olika typer av rustning

Nedan följer en kort introduktion till olika typer av rustningstyper och -delar. Endast rustningsdelar som tillåts på lajvet berörs här.

Kort om vapenrockar

Vapenrockar, även kallade vapentröjor, är plagg som bärs under rustningen. Dessa agerar som vaddering, och kan även ha brynjeförstärkta delar, som skyddar de ställen som rustningen inte täcker. Vapenrocken hjälper även till att hålla värmen.

Det är tillåtet att förstärka en vapenrock med ringbrynjedelar, dock varierar det slutgiltiga skyddet i strid beroende på placering, och bedömning av detta görs av spelledningen.

Instruktioner för hur du kan sy en vapenrock hittar du på nätet, t.ex. på Elorias hemsida, i Sotahuutos wiki (på finska) och i bloggen "Alstrat av Anders".

Metall

Metallrustning erbjuder det mesta skyddet, men på bekostnad av mobilitet, smidighet och förmågan att kunna röra sig ljudlöst.

 • Ringbrynja: Ringbrynjor kan förekomma som del av en vapenrock, handskar, halsskydd, långa och korta skjortor som skyddar bålen samt armarna och i vissa fall låren, samt ringbrynjehuvor som täcker huvudet och halsen. Vissa hjälmar har även ringbrynjekant för att skydda nacken/halsen.
 • Plåthandskar / Harneskhandskar
 • Harnesksko
 • Knäbucklor

Läder

Läderrustningar är lättare och mer flexibla än metallrustningar, men erbjuder inte samma nivå av skydd. Ge akt på att läderrustningar inte får ha vassa nitar eller kanter som kan utgöra fara för skada, såväl för andra spelare, dig själv, samt lajvvapen – exempelvis taggiga knogar på stridshandskar.

I övrigt är allt typ av läderrustning tillåten, och de centrala delarna som utgör läderrustningen följer nedan.

 • Hjälm: Även om slag mot huvudet och nacken inte får förekomma i spel, så kan hjälm vara rekommenderbart som skydd mot fall eller andra olyckor. En hjälm skyddar också mot att bli nedslagen av en annan spelare (se reglerna).
 • Armskydd
 • Ben / höftskydd
 • Axel / nackskydd
 • Harnesk
 • Stridshandskar

Ifall du vill pröva på att göra egen läderrustning finns det gott om resurser på nätet. Som exempel kan nämnas följande:

Sköld

En vital del av den personliga rustningen som förekommer i flera olika typer. Sköldar räknas inte som vanlig rustning i strid – en träff rakt på skölden orsakar ingen skada. Ifall du avser använda dig av ett enhandsvapen, så kan det vara en god idé att kombinera detta med en sköld.

 • Bucklare: Den minsta typen av rundsköld (upp till 40-50cm), som bärs i kombination med enhandsvapen, och främst används för att parera med.
 • Rundsköld (stor) / "Heater"-sköld: Medelstora sköldar av olika former, där Heater-skölden är den klassiska "Riddarskölden". Oftast används dylika sköldar i grupper på flera soldater, för att bättre kunna skydda sig mot fiendeanfall.
 • Droppsköld / Långsköld: En större sköld med stor skyddsyta för överkroppen och en smalare yta för nedre kroppen. Formen gör att såväl höga som låga anfall kan pareras.

Vapen

Till detta lajv tillåter vi egentillverkade vapen som följer en specifik konstruktionsstandard.

 • Kärnan i vapnet bör utgöras av en glasfiberstav.
 • Vapnet får ej ha rörliga delar (exempelvis kedja), även om dessa är gjorda med skumplast.
 • Klingvapnen måste ha en stickspets – det vill säga en spets på allra minst 6 cm som inte har en stomme.
 • Stommen i vapnet bör vara säkrad, antingen med plastslang eller liknande material.
 • Egentillverkade vapen behöver ha bilddokumentation av hur de tillverkats, speciellt med avsikt på stommens säkring.
 • Vapnen får inte ha skador.

Pilbågar får inte vara egentillverkade, och bör ha en maxstyrka på 7,5 kg.

En bra guide för vapenbygge går att hitta på
http://www.svartakatten.com/verkstan/bygga_latexsvaerd.htm

Alla vapen som inhandlas från professionella företag kan antas uppfylla dessa standarder, men bör ändå godkännas av spelledningen.

Kort om bärande av vapen

Kom även ihåg att dina vapen skall kunna bäras under lajvet utan att deras bäranordning utgör en stryp-/skaderisk för dig eller andra. Latexvapen tar lätt skada av blöt mark/kvistar, så det är skäl att ha en bäranordning istället för att sätta dem ifrån dig då du inte brukar dem i spel. Bäranordningar som svärdslidor hjälper även till att skydda vapnet under transport.

Olika typer av vapen

Nedan ges exempel på vilka olika vapen man kunde tänkas använda till detta lajv.

För att få en bättre idé hur man kan tänkas strida med olika vapen, så kan man med fördel ty sig till Youtube för olika fäktningsvideon. Notera dock att dessa under inga omständigheter bör nyttjas som instruktionsvideon, utan mer som en fingervisning om hur olika vapen fungerar i strid.

Dolk, kortsvärd + bucklare, hillebard samt långsvärd http://www.youtube.com/watch?v=-TzdtyMC7ek

Närstrid – Enhandsvapen

 • Dolk: Dolkar avsedda att sticka med får ej ha stomme. Dolkar med stomme skall endast användas i skärande attacker.
  Dolk
 • Kortsvärd
  Kortsvärd
 • Långsvärd
  Långsvärd
 • Orchspecifikt: Dao
  Dao
 • Spjut
  Spjut
 • Partisan: Partisanen är i sin enkelhet ett spjut med utstickande spetsar, som möjliggör parering av fiendeanfall.
  Partisan
 • Klubba / Morgonstjärna / Hjälmkrossare
  Hjälmkrossare
 • Stridsyxa
  Stridsyxa

Närstrid – Tvåhandsvapen

 • Tvåhandssvärd
  Tvåhandssvärd
 • Spjut / Pik
  Spjut /Pik
 • Glav
  Glav
 • Hillebard
  Hillebard
 • Orchspecifikt: Naginata
  Naginata
 • Stridsyxa
  Stridsyxa
 • Stridshammare
  Stridshammare

Distans

 • Pilbåge: Pilbågar får inte vara egentillverkade, och bör ha en maxstyrka på 7,5 kg. Pilar som används bör även vara köpta, och inte egentillverkade.
  Pilbåge
 • Kastkniv: Kastknivar får ej ha stomme.