Matlagning

Denna text gäller IN-lajv matlagningen från fredag förmiddag till söndag morgon. För info om mat och ätande på torsdagen och fredagsmorgonen före lajvet börjar, samt på söndag efter att lajvet slutat, se anvisningarna om ankomst och avfärd.

Matlagning är en stor del av detta lajv. Det är en tidskrävande men nödvändig uppgift för att alla skall få mat och orka lajva i 48 timmar. En hungrig lajvare är en dålig lajvare. Spelledningen har redan i samband med anmälningen bett personer att meddela om de villiga att hjälpa till med matlagningen. Dessa personer förväntar sig spelledningen att aktivt, i mån av möjlighet, hjälper till med att förbereda och tillreda maten under lajvet.

I expeditionen är det fältkocken (spelas av Kristoffer Björkström) och för orcherna är det eldslaven (spelas av Tina Backström) som har det huvudsakliga ansvaret för matlagningen, men det är inte deras uppgift att ensamma laga maten. Det är upp till var och en spelare att hjälpa till med matlagningen. Har ens roll ingenting att göra för stunden så bör man gå och fråga ifall man kan hjälpa till med matlagningen. Ju smidigare matlagningen löper, desto bättre är det för alla.

Matlagningen kommer att ske i eldgropar över öppen eld, förutsatt att det inte råder varning för skogsbrand. Ifall skogsbrandsfara råder kommer spelledningen att instruera spelarna i hur matlagningen kommer att gå till före lajvet. För matlagningen kommer det att finnas grytor och stekpannor i gjutjärn. Det kommer också att finnas behövliga redskap för matlagning på plats.

Kött och eventuella andra matprodukter som behöver förvaras kallt skall under lajvet hämtas från spelledarcentralen.

Specialdieter: I expeditionens läger kommer en av eldgroparna att vara avsedd för de som har anmält att de är vegetarianer. Vilken av dessa eldgropar det är får spelarna själva bestämma. I orchlägret kommer det endast att finnas en eldgrop så de som är vegetarianer där får diskutera med den som är matansvarig för orcherna hur matlagningen skall skötas.

Övriga matallergier har tagits i beaktande när maten planerats för de respektive grupperna. Spelarna bör ha meddelat till spelledningen om eventuella allergier och dieter.

Följande saker är viktiga att tänka på när man skall laga mat i terrängen:

  • Det tar två-tre gånger längre att göra mat utomhus än inne i ett modernt kök.
  • Den personliga hygienen skall vara i skick innan man börjar på med matlagningen. Tvätta händerna och använd handdesinficeringsmedel som finns till hands.
  • Ifall man använder en trefotsställning för att fästa exempelvis grytor i, skall denne vara kontrollerad så att den står stabilt och inte riskerar att varken fatta eld eller välta omkull.
  • Elden skall ha brunnit i minst ½-1 timme innan man börjar på med matlagningen och det skall finnas en bra glöd i eldgropen innan man påbörjar matlagningen.
  • Ifall man skall hetta upp vatten bör detta börja göras så snabbt som möjligt, helst direkt i samband med att man har igång elden.
  • Maten skall börja förberedas i god tid före en måltid, gärna ett par timmar innan själva maten skall ätas. Detta innebär att sådant som skall tärnas, skalas eller på annat vis tillredas skall göras i god tid före maten skall tillredas.
  • Maten skall tillredas en längre tid än vanligt så att alla bakterier dör och så att man undviker eventuell matförgiftning. Det är speciellt viktigt att tänka på ifall man tillreder kött vilket bör tillredas med stor omsorg.
  • Man skall tänka på att skydda sina händer, genom att till exempel använda handskar, tygbitar eller passliga handdukar för att undvika brännskador när man hanterar de heta grytorna och stekpannorna.
  • Kärlen skall tvättas efter varje användning innan man börjar tillreda nästa måltid.