Lajvplatsen

Lajvplatsen är ett cirka 180 hektar stort skogsskifte som finns i Lillby, Pedersöre. Området är cirka 1,2 kilometer långt och cirka 700 meter brett. Den exakta adressen är Emausvägen 210, Pedersöre. Se nedan för körbeskrivning och karta över området.

Skogen är blandskog med en del höjdskillnader och varierande undervegetation. Det är tämligen stenig och ojämn terräng varför det rekommenderas att alla spelare har ordentliga skor på sig för att minska risken för att stuka vristen. Området är också aningen sumpigt i mitten och det går ganska många urdikningsfåror med vatten igenom detta område. På grund av detta kommer det troligtvis att finnas mygg på området.

Igenom området löper en grusväg (Emausvägen) som det finns en möjlighet att lätt trafik rör sig på. Området väster om vägen kommer inte att vara med i spel.

Längs med grusvägen på västra sidan av området kommer det att vara utmarkerat plats för bilarna. Samåkning är dock att rekommendera så långt som det bara är möjligt eftersom det finns begränsat med utrymme för bilar. Bilar får endast parkeras på av spelledningen anvisade ställen.

Ungefär i mitten av området, bredvid grusvägen, finns en röd jaktstuga, Orrebo, som kommer att fungera som spelledningscentral för själva lajvet. Området kring jaktstugan kommer inte att vara med i spel.

Lajvområdet kommer till viss del att vara utmarkerat med röd-gula band i norr, öster och söder, men i huvudsak fungerar den naturliga terrängen som gräns. I norr avgränsas skogen av åkermark, så ifall du går så långt bort att öppna fält syns så är du inte längre på lajvområdet. I öster är det likaså åkermark och Purmo å som avgränsar lajvområdet. I söder går en rålinje (en smal nedhuggen ränna som går rakt genom skogen) som avgränsar området, men om man går tillräckligt långt bort kommer grusvägar och Purmo å emot även i detta väderstreck. I väster är grusvägen gränsen för spelområdet.

På området finns det ingen eltillgång och inget rinnande vatten.

Kartor över spelområdet

Här nedan finns en karta över området. Vi rekommenderar att du bekantar dig med den på förhand, så att du OFF har en uppfattning om hur området ser ut.

Klicka på bilderna för att öppna dem i större format. Du kan också ladda ner dem i utskriftsvänligt format (pdf) här: Lajvplatsen och Lajvplatsen med avgränsat spelområde.

Körbeskrivning

Här följer körbeskrivningar från både Vasa och Jakobstad till lajvplatsen. Lajvplatsens adress är Emausvägen 210, Pedersöre.

Från Vasa

Visa Körbeskrivning till Mörka stigars ände från Vasa på en större karta

Observera att det finns kortare rutter än denna från Vasa till lajvplatsen, men de innebär att man kör 25 km längs en dålig grusväg! Rutten ovan är helt asfalterad ända fram till Emausvägen.

Från Jakobstad

Visa Körbeskrivning till Mörka stigars ände från Jakobstad på en större karta