Anvisningar om ankomsten till och avfärden från lajvet

Ankomst

Torsdag 1.8

Ankomsten till lajvplatsen sker torsdagen den 1.8.2013. Man får börja anlända från och med klockan 12.00 och du skall vara på plats senast klockan 16.00. Ifall du på grund av förhinder inte har möjlighet att ta dig till lajvplatsen före klockan 16.00 så skall detta meddelas till spelledningen i så god tid på förhand som möjligt.

Efter att du anlänt skall du meddela om detta till spelledningen vid spelledarcentralen (se texten om lajvplatsen), varpå du kommer att hålla din individuella rolldiskussion med spelledningen, få din utrustning granskad och godkänd samt få eventuell rekvisita av spelledningen.

Efter att alla anlänt kommer spelledningen att hålla ett allmänt välkomsttal. Därefter har spelarna möjlighet att ställa sista-minuten frågor. Därtill kommer det att hållas en komplett regelgenomgång under kvällen. Efter detta finns det möjlighet till umgänge, prata ihop sig med sina övriga medspelare och att äta.

Möjligheter till matlagning finns inte vid spelledarcentralen, eftersom det inte finns någon el på lajvplatsen. Du skall själv ha med mat för torsdagen, frukost för fredagen och lunch för söndagen. Denna mat skall vara sådan att den inte behöver uppvärmning eller så måste du ha med dig ett eget spritkök.

Fotograferingen av spelarna kommer att ske enligt följande: expeditionens deltagare kommer att fotas såväl individuellt som i grupp under torsdag kväll, orchernas deltagare kommer att fotograferas på fredag morgon innan lajvet börjar.

På torsdag kväll kommer orchgruppens spelare att bege sig iväg till sitt IN-lajvlägerområde och göra nödvändiga förberedelser inför lajvet. Orchspelarna kommer också att sova på sitt IN-lajvlägerområde natten mellan torsdag och fredag i de tält som finns där färdigt. Expeditionens spelare kommer däremot att övernatta i närheten av spelledarcentralen natten mellan torsdag och fredag. Den övernattningen sker OFF för båda grupperna, så du får ha med dig hurdana sovsaker du än vill – moderna liggunderlag och sovsäckar är alltså okej. Ifall du sedan vill övernatta i bilen eller i tält, är upp till dig själv. Ifall du inte har något eget tält med dig för denna övernattning, så finns det ett begränsat antal sovplatser i ett tält som spelledningen arrangerar, men det rymmer endast 12 personer.

Alla OFF-saker skall förvaras i deltagarnas bilar under lajvet och skall vara förda till bilarna före lajvet börjar på fredag morgon.

Fredag 2.8

Väckningen på fredag morgon är senast klockan 08.00. Du skall sedan i snabb ordning äta den frukost du själv haft med dig, packa undan alla dina sovsaker och byta om till dina lajvkläder så att du är klar att börja lajvet senast klockan 10.00. Orchgruppen börjar sitt lajv i sitt IN-lajvlägerområde. Expeditionen börjar sitt lajv i närheten av spelledarcentralen och beger sig därifrån iväg till lajvområdet efter lite sista-minuten instruktioner från spelledningen. Därefter håller lajvet på i cirka 48 timmar fram tills söndag morgon. Lajvet avslutas cirka 10.00 på söndag morgon.

Avfärd

Avfärden sker söndagen den 4.8.2013. Lajvet kommer att avslutas på morgonen under söndagen och efter det håller vi en debrief i de båda grupperingarnas läger.

Debriefen går till enligt följande modell: Spelarna kommer att delas in enligt de huvudsakliga grupperna: orcher och slavar, Järnknogarna, Askans Knektar, adelshuset, specialisterna. Grupperna kommer sedan att ha cirka 30-45 minuter på sig att tala om vad som hänt under lajvet, upplevelser, m.m. Därefter håller spelledningen en gemensam stor debrief där de huvudsakliga bakgrundsberättelserna för lajvet gås igenom noggrannare. Spelarna har sedan möjlighet att ställa en del frågor. Det kommer inte att hållas någon desto större genomgång utan tanken är att spelledningen efter lajvet, med spelarnas tillåtelse, publicerar samtliga roller på hemsidan så att spelarna på egen hand får läsa igenom varandras roller.

Efter att spelledningen har hållit debriefen skall området städas och gås igenom. Spelledningen tillåter inte att du ger dig av utan spelledningens lov. Spelledningen kommer att behöva hjälp med att få ihopplockat allt bivackmaterial, all rekvisita och all övrig utrustning, samt städning av området o.dyl.

Avfärden är beräknad att kunna ske kl. 16.00 ifall alla hjälps åt och allting går smidigt.