VisionerUpdate Flash Player

Eloria rf

Vi har äran att bjuda dig välkommen till föreningen Elorias jubileumslajv, AEA: Mörka stigars ände. På hösten 2013 kommer förening nämligen att ha ordnat levande rollspel i svenskfinland i hela 10 år. Detta är vi mycket stolta över. Från föreningens sida är vi mycket tacksamma till alla som någon gång deltagit i ett lajv under Elorias fana och gjort det möjligt för föreningen att växa och erbjuda verksamhet på regelbunden basis. Det är för att fira detta som vi på sommaren 2013 arrangerar detta lajv som sent kommer att glömmas.

Blickar framåt och bakåt

I skrivande stund (augusti 2012) har det gått nära på exakt 4 år sedan jag var med och arrangerade det som då var Elorias 5-års jubileumslajv. Visionen var då att skapa såväl deltagarmässigt som tidsmässigt föreningens största lajv, och vi hade förhoppningar om att höja lajvandet till en ny nivå. Nu 4 år senare sitter jag och skriver en visionstext för nästa jubileumslajv, och jag kan konstatera att samma superlativ vilar på tungspetsen även denna gång. För det är väl ingen vits med att göra något som gjorts tidigare, eller något mindre, när det är frågan om ett jubileumslajv?

Den här gången är skillnaden dock den, att jag och mina tre medspelledare inte ser Mörka stigars ände som föreningens största enskilda lajvprojekt vad beträffar de yttre ramarna, utan vad beträffar innehållet. Liksom jubileumslajvet år 2008, har Mörka stigars ände som målsättning att samla 50 deltagare för 48 timmars oavbrutet lajvande. Men vi hävdar, att det som ryms innanför dessa ramar inte upplevts på Elorias lajv tidigare. Hur vågar vi påstå det?

Ramverkets innanmäte

Jo, för det första har detta lajv i skrivande stund redan varit under planering i ett års tid, och vi har fortfarande ett år tills lajvet går av stapeln. Vad det här innebär, är att vi spelledare har väldigt höga krav på oss själva. I sig är det här ett lajv som kunde planeras och genomföras på ett år, men eftersom vi vill sätta en ny standard för vad levande rollspel i svenskfinland kan vara, har vi spelledare engagerat oss i projektet ett extra år. Att höja standarden omfattar alla aspekter av produktionen; allt från förberedelser och presentation till genomförande och lajvande.

För det andra erbjuder Mörka stigars ände deltagaren en möjlighet att engagera sig i lajvet en betydligt längre tid på förväg än föreningens tidigare lajv. Din lajvupplevelse har i själva verket redan börjat. Genom hemsidans växande material och de förberedande evenemang som leder upp till lajvdatumet vill vi dra in dig i Mörka stigars ände-upplevelsen på ett djupare plan. Inte bara du själv, utan även dina medspelare och hela lajvet, gagnas av detta.

Lajvprojektet stöder också aktivt utvecklingen av din egen lajvkonst. Vi vill erbjuda dig en orsak att höja standarden vad gäller personlig utrustning och beklädnad, användbara färdigheter och immersion. Syftet är snarare att ge dig en inspirerande orsak att förkovra och utrusta dig, än att bara höja kraven. För att uppnå detta och förbättra upplevelsen erbjuder vi möjligheten att delta i många workshoppar och annan ledd verksamhet under förberedelsetiden.

Nybörjarna då?

Det kanske låter som om Mörka stigars ände bara är för gamla lajvrävar, men det är långt ifrån sanningen. Faktum är att det här lajvet lämpar sig lika väl för lajvnybörjare som lajvveteraner, och alla där emellan. Lajvet erbjuder nämligen nybörjare de bästa tänkbara förutsättningarna till ett lyckat lajvande. På de förberedande workshopparna lär du dig improvisation, spelregler, läger- och vildmarksliv och bakgrundsinformation om spelvärlden AEA. Kort sagt allt du behöver veta för att tryggt pröva på ditt första lajv. På grund av lajvets omfattning är det visserligen som att hoppa i den djupare ändan av bassängen, men som nybörjare kommer du att ha flytvästen på dig.

Våra ledstjärnor

Alla som skrivit lajv vet att det råder en klyfta mellan hur man tänkt sig att lajvet skall bli och hur det sist och slutligen blir - ibland till det bättre, och ibland till det sämre. Därför är skrivandet av visioner lite som att med vattenlöslig färg måla streckgubbar på havsklippor. Ändå är det värdefullt att ens på något sätt förmedla spelledarnas föreställningar åt spelarna. I våra drömmar om Mörka stigars ände lyser följande ledstjärnor:

Mörk, mytisk fantasy som genre. Det här handlar i grunden om att kontrastera den nihilism (den filosofiska doktrinen om att livet saknar mening), som allt mer styr den postmoderna människan i vår egen värld, mot tron på ödet och en djupare mening med allt, vilket styr människan i fantasyvärldar och även styrde människan i vår egen värld fram till Upplysningen. Mörk fantasy innebär att vi framhäver existensens nattsidor: överlevnad, sekundär moral och egoism. Det finns inga sanna hjältar och världen är starkt avromantiserad. Mytisk fantasy innebär att vi vill förankra spelaren i verkligt stora händelser i spelvärlden för att skapa en "larger-than-life"-upplevelse.

Sökandet, finnandet och förlorandet av mening som tema. Vi vill tematisera livet som en stig, vars rutt och mål beror på de val man gör och det man söker, är det då sanning och mening eller försoning och spirituell rening. Vi vill utforska medmänsklighet och pliktkänsla, att genom skärseldens prövningar kunna överkomma sig själv, och varför människan inte tycks värdesätta det liv hon har förrän det håller på att gå förlorat.

En upplevelse som tilltalar alla, i en 360 graders illusion. Oberoende om du förväntar dig stämning, bottenlöst ränksmideri eller fartfylld handling av ett lajv så har Mörka stigars ände det att erbjuda dig. Vår utgångspunkt är att kombinera dramaturgi, immersion och spelelement till en helhet som är mer än bara en snygg förpackning.


Vi hoppas att du vill slå följe med oss och vandra längs dessa stigar.

Sebastian Köhler, augusti 2012, och resten av spelledargruppen: Zacharias Holmberg, Victor Svarvars och Calle Tengman.

Sebastian Köhler Zacharias Holmberg Victor Svarvars Calle Tengman