Tidigare lajv i AEA

Tre lajv som placerar sig i spelvärlden AEA har spelats tidigare. Dessa finns kort beskrivna nedan, men vi vill betona att Mörka stigars ände är ett fristående lajv som inte direkt bygger på de tidigare lajven. Du behöver alltså inte ha varit med på dem för att delta i Mörka stigars ände.

Den hädangångnes profetia (2005)

DHP

Den hädangångnes profetia var det första lajvet i AEA, och ägde rum i den lilla byn Bäckenbo i Flodländerna. En okänd främling hade passerat byn några veckor tidigare och överräckt ett hemligt föremål åt värdshusvärden Baon Marak mot löftet att denne skulle hålla det hemligt tills rätt person nalkades. Men stora hemligheter drar ödet till sig och byn fylldes av utomstående resenärer och ett slöddergäng slog sig ner i närheten. Byborna började känna sig allt mer oroliga och spänningen steg. Innan livet i byn kunde återgå till det normala blev en HECATEs riddare mördad, den urgamla häxmästaren nedgjordes, en sierska och hennes livvakt avslöjades som en demodim och en häxa, och gudasvärdet Stenklyvaren uppenbarades och förlänades åt byns smed Yargo – den siste ättlingen av ett fallet hertigdöme.

Lajvet hade 29 deltagare.

Blodröd måne (2006)

BRM

Blodröd måne hoppade 16 ar framåt i tiden, till arets och höstens stora höjdpunkt – den dygnslånga festivalen Dårarnas dag och natt. Ett par rivaliserande värdshusvärdar hade väckt den ödelagda byn Rimdal till liv och myckna glada firare strömmade dit. Firandet började i glada tecken, men snart tog händelserna en otäck vändning när den gamla domedagsprästen, som i aratal varit Rimdals enda invånare, mötte sitt slut. Hans baneman var en ung flicka som bar SERIMs gudasvärd Domslutaren, ett svärd som ej kan skada den syndfria.

Då mörkret föll blev värdshusvärdarna, som visade sig vara vampyrer, dräpta av en vampyrjägare som var maskerad till en världsberömd kläddesigner. Månen färgades röd och skuggorna vaknade till liv. En av gudinnan HECATEs varelser, en Likbärare, vandrade i nattens mörker och spred fasa bland de skräckslagna firarna. I gryningen blev en ängel befriad ur sitt köttsliga skal av gudasvärdet Drakskäran. Ondskans krafter enades och växte sig starkare, men allt slutade inte i förtvivlan, för godhetens förkämpar levde vidare för att kämpa en annan strid, en annan dag.

Lajvet hade 39 deltagare.

Gillestriden (2007)

GS

Gillestriden var förlagd till en källare i tvillingstäderna Manderon-Randeron 2 ar efter Blodröd Måne. En sammansvärjning i syfte att ta livet av Fursten av Manderon-Randeron hade misslyckats. Hjärnan bakom komplotten var adelshuset Orkidén, men kuppmakaren hade inte varit ensam. När de 12 handels- och hantverkargillenas stormästare samlades till sin arliga traditionella sammankomst, välkomnades de av Furstens skrivare. Han meddelade att Fursten fått veta att vissa gillen varit inblandade i sammansvärjningen, och nu skulle sanningen fram. Beväpnade vakter spärrade av den enda ingången och endast budbärare tilläts passera.

Under kvällen kom mycket ränksmidande, brevskickande och kohandel att äga rum. Trots allt hade alla gillen haft en hand i kuppen. Gillenas stormöte utvecklades till en oförglömlig kamp om makt och överlevnad. I vågskålen låg ett moraliskt val. Endast de stormästare och stormästarinnor som valde att bekänna helt och fullt vad de hade gjort kom att lämna källaren. De som påstått sig vara oskyldiga blev dömda till döden. På skrivarens order verkställdes domen omedelbart av Spillkärregillets stormästarinna, som visade sig vara en lönnmördare under täckmantel.

Lajvet hade 12 deltagare.


Mörka stigars ände utspelar sig 6 ar efter Gillestriden.