Allmänt om rollerna och spelgrupperna

Till lajvet väljer du en roll från expeditionen eller orcherna. Det lönar sig att läsa igenom rollistorna och se vad de två grupperna har att erbjuda innan du anmäler dig. Sammanlagt finns det 50 roller i lajvet, varav 35 hör till expeditionen och 15 till orcherna.

De två grupperna erbjuder helt olika sorters spelupplevelser. Expeditionen erbjuder varierande spelmöjligheter genom rolltolkning, medan orcherna erbjuder en annorlunda spelstil och ett främmande tankesätt. För mera information om de olika spelgrupperna och rollistorna, klicka på någondera av bilderna längst ner på sidan.

Efter att du anmält dig, kommer du att få ett rollskelett som du på egen hand skriver till en mer fullständig roll. Därefter skickar du in den bearbetade rollen till spelledningen. Spelledningen finslipar, kompletterar och skickar därefter tillbaka rollen i sin slutgiltiga form. Exakta datum för rollskrivandet finns på anmälningssidan.

Spelledningens mål med rollerna är att utmana dig att ta dig an någonting nytt och annorlunda. Detta kan antingen ha att göra med hur du rent fysiskt gestaltar karaktären eller att ta reda på hur karaktären tänker. Vi strävar också efter att erbjuda en såpass stor rollvariation att det skall finnas någonting som tilltalar var och en, och att alla hittar någonting som passar en själv som spelare.

Rollerna kommer från början att ha vissa förutbestämda drag och en viss fördelning när det kommer till spelstil. Spelaren uppmuntras att komma med egna önskemål och förslag när det kommer till den slutgiltiga utformningen av rollen. Vi vill att du skall känna att du har en roll som du kan gestalta till fullo och som du är beredd att satsa på för att i slutändan gagna din egen lajvupplevelse.