Om gäldkrigare

Hjälm och svärd

Så långt historieböckerna sträcker sig i tiden kan man finna uppgifter om män och kvinnor som inte satt sina svärd i bruk för ärans, berömmelsens eller rättvisans skull, utan för guldets. Dessa gäldkrigare styr näsan dit strider och krig rasar, fast den som önskar anlita dem får räkna med att punga ut en vacker summa. Att gäldkrigarna inte är trogna något annat än pengar kommer på gott och ont. De kan nämligen alltid köpas av högstbjudande, men så är de ju också yrkessoldater till skillnad från bonden som tar upp sin högaffel av plikt till fosterlandet.

Efter det senaste orchkriget som slutade nära på 6 ar sedan var det många som begav sig österut till Thunion för att pröva på livet som gäldkrigare. Orsaken var den öronpeng Kung Richarn XVI av Nordanriket utlyste för att ytterligare tunna ut orchernas led. Otaliga var de som traskade ut i orchmarkerna i räd efter räd för att bli förmögna på kronans guld i betalning för avskurna orchöron. De flesta dog inom några veckor. Men de som lärde sig, de som blev lika hänsynslösa och hårda som sina omänskliga fiender, möttes av framgång.

Och en del, ett fåtal, blev legendariska.

Askans Knektar är en sådan grupp gäldkrigare, och främst bland dem, gruppens mytomspunna och enväldiga kapten: Frälsaren. Dessa män och kvinnor är veteraner från gångna krig och lever lika mycket för stridens rus som för guldet. Otaliga ar av hårda prövningar och omänskliga förhållanden har holkat ur deras själar. De har tappat en del av sin mänsklighet; livet har förlorat sin okränkbarhet och de bär ständigt döden med sig. De lever i en ond cirkel av våld och njutning, en cirkel som de varken längre vill eller kan bryta. Men det finns en mening också i förtappelse. Om inte annat, så har det medfört respekt och gjort Knektarna fruktade.

Lady Elenell anlitade Askans Knektar till expeditionen för att de är veteraner och för att de anses vara de bästa.

Den andra gäldkrigargruppen i expeditionen heter Järnknogarna. Det är en grupp gäldkrigare med betydligt mindre erfarenhet och ryktbarhet än Askans Knektar, även om Järnknogarna sakta men säkert börjat skaffa sig något av ett namn i Thunion. Denna muntra grupp styrs demokratiskt och bildades för nära på ett ar sedan kring slagorden ära, berömmelse och rikedom. För dessa män och kvinnor som fortfarande ser livet som något de har framför sig, har gäldkrigaryrket från första början varit ett medel för att uppnå ett högre mål. Det har varit ett snabbt sätt att tjäna pengar för att i framtiden kunna förverkliga sina drömmar: att köpa en bondgård, att lyfta familjen där hemma från fattigdom, eller att befria sig från en skuld till Slantlånargillet. Men för den som ständigt lever på knivens egg är frestelserna många och den onda cirkelns dragningskraft mäktig...

Att spela en roll i någondera gäldkrigargruppen innebär ett stort fokus på gruppspelet. Till skillnad från de flesta andra rollerna i expeditionen känner gäldkrigargruppernas roller väldigt många andra roller sedan tidigare. Dessutom känner de dessa andra roller väldigt bra. Därför är skapandet av en gruppkänsla mycket viktigt för Askans Knektar och Järnknogarna. Det här är något som kan vara mycket givande för den enskilda spelarens spelupplevelse.

Beskrivningar på gäldkrigarna finns i expeditionens rollista.