Spelledarbloggen

Om rollskrivning och lägerliv

Postat tisdag 9 juli 2013 kl. 19:44 av Sebastian KöhlerSebastian Köhler

De senaste två månaderna har vi i spelledningen haft fullt upp. Därför har vi inte hunnit skriva i bloggen över huvud taget. Sedan början av maj har vi haft hela tre workshoppar – först de gruppspecifika workshopparna, först för orcherna och sedan för expeditionen – och nu senast, en dryg vecka sedan, lägerlivsworkshoppen. Lägerlivsworkshoppen var också den sista workshoppen före lajvet. Utöver detta har vi varit upp till (orch)öronen begravda i rollskrivandet och det sista intrigskrivandet. Det har varit intensivt med långa dagar och nätter, men nu är alla slutgiltiga roller utskickade till er spelare.

lagerlivsworkshop_tandstal.jpg

På lägerlivsworkshoppen övade vi att tända eld med tändstål. Det är svårare än man tror.

Innan jag säger några ord om lägerlivsworkshoppen, som var mycket lyckad, tänker jag reflektera lite över rollskrivning och tidtabell. Då vi ursprungligen planerade tidtabellen för rollskrivandet hade vi två kungstankar.

För det första ville vi ha en månad på oss att bearbeta och färdigställa rollerna efter att spelarna skickat tillbaka de utfyllda rollskeletten. En månad visade sig dock vara för lite tid, speciellt med tanke på att vi strax innan hade genomfört två workshoppar som krävt väldigt mycket av oss, och dessutom hade lägerlivsworkshoppen kvar att planera och genomföra. Det blev helt enkelt för mycket att göra i början av sommaren och därför blev de slutgiltiga rollerna också 2½ vecka försenade.

För det andra satte vi deadlinen för när vi skulle vara färdiga med de slutgiltiga rollerna 1½ månad före lajvet. Tanken bakom detta var att undvika den sista-minuten-rollskrivningsstress som är så vanlig för spelledare, och som ofta resulterat i att spelarna fått sina slutgiltiga roller först en vecka eller t.o.m. bara några dagar före lajvet går av stapeln. Detta ville vi absolut inte att skulle ske, utan vi ville att under den sista månaden före lajvet skulle vi inte alls behöva fundera på rollerna längre och istället kunna koncentrera oss på rekvisita och praktiska frågor till 100 %. Nåja, nu blev vi ju ändå försenade med de slutgiltiga rollerna, men skadan är inte stor i och med att vi fortfarande har 3½ vecka kvar till lajvet. Buffern vi satte var med andra ord nödvändig, men också tillräcklig.

Under lägerlivsworkshoppen 28-30.6. övade vi på att tända eld med tändstål, tillverka en trefot över lägerelden, gräva och stenlägga en lägereld, tillreda mat över öppen eld, resa föreningens medeltida tält, och mycket mer. Vi gick också igenom sanitet i fält, lajvets regler och säkerhetsaspekter. Dessutom hann vi träna lite på lajvstrid enligt lajvets regler.

Här följer några heta tips från workshoppen:

  1. Ha ordentliga skor som stöder vristen, annars är risken stor att du stukar foten i skogsterrängen. Ta av dig skorna och strumporna emellanåt för att "lufta" fötterna, eller ha yllesockor på fötterna. Torra fötter får inte skavsår lika lätt och du undviker att få en fotsvampinfektion. Dubbla par strumpor eller yllesockor i skorna minskar även risken för skavsår.
  2. För att tända en eld med tändstål är det en god idé att först tända en "fackla". Facklan bygger du av granens nedersta tunna grenar som i själva verket är döda och björkens yttersta lager av bark som är t.o.m. tunnare än papper (se bild nedan). Plocka ett knippe av de tunna grangrenarna och bryt knippet på mitten. Håll knippet i din hand och gör utrymme i mitten av knippet. Dit trycker du sedan fnösket – björkens tunna bark. Denna fackla tänder du med tändstålet. Använd sedan den brinnande facklan för att tända tunna vedträn som du staplat på förhand.
  3. Tvätta alltid dina händer efter latrinbesök och före du tillreder eller äter mat. På lajvet kommer det också att finnas bakteriedödande handdesinfektionsmedel i båda lägren och vid latrinen, men det kan vara bra att ha med sig en egen liten flaska med detta i OFF-påsen.

Här följer några foton från lägerlivsworkshoppen. Fler foton finns i Elorias galleri.

lagerlivsworkshop_fnoske.jpg

En "tändfackla" gjord av granens nedersta tunna grenar som ligger nära stammen, samt björkens bark.


lagerlivsworkshop_matlagning.jpg

Matlagning över öppen eld.


lagerlivsworkshop_manskapstalt.jpg

Ett av de medeltida manskapstälten blir rest.

» Till bloggen

» Till bloggarkivet