Om anmälningen till lajvet

Anmälningstiden till lajvet har gått ut.

Inga gruppanmälningar tas emot. Om ni är en större grupp som vill delta i lajvet måste var och en av er anmäla sig enskilt via anmälningsblanketten.

Vid frågor om anmälningen eller om roller så kan du ta kontakt med någon i spelledningen.

Det finns två olika grupper som du kan anmäla dig till: expeditionen och orcherna. Lajvet är begränsat till 50 personer. Expeditionen har 35 roller och orcherna har 15 roller. För att få veta mera om de olika grupperna rekommenderar vi att du läser den generella informationen som finns under respektive grupps sida. Rollistorna finns här: expeditionen / orcherna.

Rollen kommer att skrivas av såväl spelledningen som av spelaren själv. Ifall du känner dig osäker på skrivandet av din roll kan du alltid be spelledningen om hjälp.

Rollskrivandets tre skeden

  1. Ett rollskelett kommer att skrivas av spelledningen och skickas till spelaren senast söndag 21.4.2013. Skelettet kommer att vara en A4 långt och innehåller grundläggande information som spelaren sedan får vidareutveckla på egen hand.
  2. Spelaren kompletterar rollen till den utsträckning som spelaren vill och skickar den tillbaka till spelledningen. Spelaren bör skriva minst 1-2 sidor ytterligare om sin roll och sedan återlämna den till spelledningen senast söndag 19.5.2013.
  3. Spelledningen färdigställer sedan rollen med intriger och tillägg och skickar tillbaka rollen till spelaren senast onsdag 19.6.2013.

Det bör noteras att du skall ha betalat din deltagaravgift för att du skall få ditt rollskelett, och du räknas inte som bindande anmäld innan du betalat avgiften. Mera information om betalningen finns på denna sida.

Ifall du har frågor eller fastnat i skrivandet av din roll kan du kontakta din spelledare för att diskutera rollen. Vem som är din personliga spelledare vad beträffar rollen framgår ur rollskelettet.