SERIMUpdate Flash Player

SERIMs symbol

I Själarnas bok i det djupaste innandömet av urberget står det skrivet, att allt som är skall komma att passera. Det som lever måste ovillkorligen dö. Var själs ände och öde förseglas med dånet från hammaren "Bal'Nomra". Allt som dör skall träda inför Domarguden SERIM i dennes salar och få sin själ vägd och mätt. Är själen för lätt eller för tung, skall den kastas ner i den brinnande avgrunden, medan de rena själarna har evigheten att se fram emot.

SERIM är inte en omtyckt gud. Han är inte heller en gud som kan bevekas genom vädjan eller offergåvor. Han blandar sig inte i de dödligas strävanden i den förgängliga världen ovan mark. Däremot kommer SERIM alltid att kalla till sig den vars tid har kommit, och när det sker avkräver guden respekt.

Eftersom SERIM är gud inte bara över liv och död utan också den ständiga jorden, skall de dödas kroppar enligt den nordanländska tron skänkas åter till den jord ur vilken de blev skapta i tidernas begynnelse. Graven täcks över och ett T-tecken dras över jorden. Det är ett tecken på att denna själ sökt sig till salarna för att få sin yttersta dom, och att ingen skall komma att störa den på dess väg.

Domarguden är själva obeveklighetens ansikte. Han tolererar inga avvikelser från den gudomliga lag han lagt ner när han blev tilldelad sin plats i skapelsen. Onaturliga varelser och odöda väsen möter ett abrupt slut när SERIMs fulla uppmärksamhet når dem. Ej heller tolererar guden påverkan utifrån på sådant som är helgat till honom. Därför är det inte ovanligt att hugade äventyrare bär amuletter med SERIMs symbol. De vet att det värsta som kan hända dem är döden och domen.