PAHNUpdate Flash Player

PAHNs symbol

Jordbrukare och skogshuggare av alla de slag tillber PAHN för rika skördar och god växtlighet. Vid många vägkorsningar står snidade trästatyer av en skäggig gubbe med ett stort leende. I ena handen håller han ett veteax medan den andra är utsträckt. Till statyn offras dagligen lite av det som tagits från marken och i utbyte hoppas man att guden skall vara generös även i framtiden. Statyerna påminner vandrare om att den som inte respekterar det som naturen ger, kommer förevigt att vandra längs vägar som inte leder någonstans och slutligen dö av hunger.

Under Pahn’mon, gudatiden som kallas Lövgrön i folkmun, jagar byns unga män de giftasmogna kvinnorna över åkrarna för att därmed bringa frodighet och tillväxt till marken. Det är tiden då man jobbar hårt med att ploga och så utsädet, djuren släpps ut på grönbete och det finns en uppsluppenhet i vart sinne. PAHN är en trygg gudom som vill alla väl och han är mycket omtyckt, speciellt bland de lägsta samhällsklasserna.

Men få vet om den riktiga PAHN: den Behornade guden.

PAHN är en vildsint urkraft och själva upphovet till allt levande. Växter och träd, djur och alla varelser som vandrar AEA är i grunden den Behornades skapelser. Allt som guden en gång skänkt, kan guden ta tillbaka. Således skapas kretsloppet av tillväxt och förtvinande; en gränslös mångfald i ständig förändring. Själva träden bugar sig för guden där han går, för urskogarnas rötter går djupt och träden minns.

De djupa urskogarna täckte en gång hela AEA. Av dem finns numera endast enstaka Eklundar kvar, utspridda över länderna. Vissa av dem är bebodda av eremiter som klär sig i gröngråa kåpor. Dessa druider existerar i djupaste harmoni med sin omgivning och Eklundarna tycks bli såsom medvetna väsen runt dem. Ingen utomstående kan ta sig in bland träden utan druidernas tillstånd. Ingen vet vad som egentligen pågår därinne i Eklundarna, men det går rykten om att druiderna talar direkt till skogens väsen. Druiderna är vida kända för sin visdom och de vördar guden som kallas Skogens herre.