HECATEUpdate Flash Player

HECATEs symbol

Mörkrets gudinna kallas också i folkmun för Spindelgudinnan, på grund av den gestalt hon avformas med i de äldre religiösa skrifterna. Dessa skrifter beskriver henne som en gudinna som väver ett osanningens nät som sträcker sig genom allt mörker och fångar offer i dess trådar.

Korruption och förstörelse finns i HECATEs spår. Genom tvivel, lust, ilska, maktbegär och avundsjuka finner hon sin väg in. Goda avsikter kan leda till onda handlingar och ambition kan leda till undergång. HECATE snärjer både godhjärtade och ondsinta och när hon väl har dem släpper hon dem inte, utan böjer dem till sin vilja. Katastroferna som följer är som regel storskaliga om de inte avvärjs.

Natten och mörkret är HECATEs domäner och det sägs att där hennes tjänare rör sig blir mörkret ännu djupare och skräcken ännu mera påtaglig. Men också i AEA finns det en skog kallad Svartskogen, som otvivelaktigen är hennes mark. Endast dårar och självmordsbenägna träder in i den skogen, ty de kommer aldrig att ses igen.

Den sista gudatiden på aret är Hecaterion. Det är när vintermörkret är så djupt att natten aldrig släpper taget om de nordligaste markerna av AEA. I synnerhet den sista dagen på aret är speciell. Den kallas Ars natt och är den tid då mörkrets gudinna är starkast. Under denna dag och natt stänger folk in sig i det största och starkast byggda huset för att tända ljus och hålla varandra sällskap i inväntan på den kommande dagen. Det sägs att monster av olika slag rör sig i det öppna under denna dag och att alla ställen som inte är väl förbommade kan få påhälsning. Inte ens den modigaste av krigare skulle komma på tanken att ge sig ut under denna dag.

I samhället är öppen tillbedjan av HECATE något som straffas med döden. Icke desto mindre finns det i var stad ställen dit de styrande inte vågar gå. Vad som pågår där vet endast de invigda. Likaledes sker tillbedjan av spindelgudinnan i hemlighet där man minst anar det.

Vanligt folk förstår att rädas henne och tecknar “avvärjande från ondska” med handen när de kommer i kontakt med sådant de tror kan ha att göra med mörka gudinnan. Annars uttalas aldrig hennes namn, eftersom det sägs att hon alltid kan höra det och gör att hon dras dit. Och sant är att gudinnan är kraftfull när hon väljer att agera.