GAEAUpdate Flash Player

GAEAs symbol

Från den öppna himmelen låter GAEA, den beskyddande och bevarande Modern, sitt ljus lysa över världen. Inför denna bländande urkraft blottas sanningen och hoppet får åter fäste där misstro och förtvivlan tidigare funnits. Den vita gudinnans förlåtelse är gränslös, liksom hennes allomfattande kärlek.

När den första solrodnaden bryter nattens grepp stiger lovsång från GAEAs vita tempelbyggnader. Den hörs inte bara i alvriket utan också bland de otaliga mänskliga bosättningar i alla delar av AEA. Gudinnans helgedomar pryds med solfågeln, vilket också är tecknet som symboliserar gudinnan och som återfinns på tillbedjarnas amuletter.

Tillbedjan av GAEA sker åtminstone nån gång i livet. Som en av de tre stora (GAEA, SERIM och PAHN), tillbeds gudinnan speciellt vid bröllop och barnadop och alltid under öppen himmel. Speciellt under den 24 Gaea'si, (i folkmun "Binderdagen"), sker stora massvigslar runtom i AEA. Det är en högtidsdag och firas därefter. Möjligen är orsaken till Binderdagen den föregående högtiden Bael, som firas den första Gaea’si och som brukar resultera i att många barn blir till.

Men GAEA är inte bara en gud för fest, utan också en gud för hårda prövningar. Hållande sin amulett söker sig den bedjande till en öppen plats. Där faller han eller hon på knä och sträcker händerna mot himlen, med orden:

"Gaea, se din tjänare, till kropp och själ, låt ditt ljus lysa över mig. Trots mörkret söker ta mig, misströstar jag inte. Ty du är den vita Modern och din kärlek gränslös. I EVIGHET."

Den bedjande förtäljer sedan sina vedermödor för gudinnan och kan sedan vara trygg i sin visshet om att gudinnan kommer att skänka hjälp i någon form till den rättfärdige som tror på henne. Speciellt osjälviska handlingar för andras bästa är den främsta av dygder.

Denna absoluta förtröstan till gudinnan och viljan att alltid göra gott för andra är de främsta utmärkande dragen för troende gaeaner. De har för vana att brodera in solfågeln antingen i sina kläder, eller snidad i sina bruksföremål. Trots att gaeaner har ett rykte om sig att vara rediga, dugliga och hårt arbetande, är deras ständiga prat om dygd och synd ofta föremål för allmänt löje. Speciellt inställningen till tagandet av liv är ett gammalt dilemma, vilket har lett till ordspråket: "När en gaean bjuder till middag, har gästerna svultit ihjäl länge innan han funderat ut om det är riktigt att nacka hönan."

Ingen sann gaean kan bära vapen eller föremål gjorda för att ta andras liv. I fält tjänar de ofta som tjänare eller som livsmedikus.