Världen AEA

AEA

AEA är en medeltida fantasyvärld skapad av Victor Svarvars. Den är inspirerad av såväl grekisk som nordisk mytologi, samt Fred Saberhagens böcker. Den historiska tidsperioden motsvaras i huvudsak av den Europeiska högmedeltiden (från ca 1000 till 1350). Detta gäller i synnerhet människornas rike Nordanländerna, men AEA befolkas av åtskilliga folkslag med varierande kulturer och stadier av utveckling.

AEA är en värld av hjältar som lever villkorslöst och dör tappert, vanliga människor som kämpar sig genom det hårda och skoningslösa livet, adliga som ständigt intrigerar mot varandra och magiker som söker mera makt. Oanade faror lurar inte bara på de mest undangömda platser, utan även mitt bland AEAs invånare.

Från Ishavets bländande yta i norr till öknens svedande sanddyner i söder; från Västanhavets vindpiskade stränder i väst till Världsryggens snöklädda toppar i öst lever människor, alver, dvärgar, orcher och andra väsen av såväl godhet som ondo. Och över dem vakar de 12 gudarna, AEAs beskyddare. Alla väntar de på Apokalypsens tid – vissa medvetet, andra icke – då de rättmätiga gudasvärdsbärarna skall vandra över världens ansikte. Då Moderormen som allt vilar på skall vakna och krossa jorden sönder och samman. Då himmelens och underjordens styrkor möts i den sista avgörande striden.

Men under tiden, går historien sin gilla gång...